Die Onbeperkte Potensiaal Van Afval-Aartappels

Sheila

06 October 2023

Dr Carmen Muller van die Universiteit van Pretoria besoek die Plaas TV-ateljee. Sy brei uit oor ‘n uitvoerbaarheidstudie van ‘n nuwe waardeketting vir laergraad-aartappels in die landbouverwerkingsbedryf.